ทีมเซลล์

ประวัติบริษัท

บริษัท ซินแมกซ์ อีควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นหนึ่งในเครือ SINMAG GROUP ดำเนินกิจการภายใต้เครื่องหมายการค้า SINMAGก่อตั้งบริษัทแรกที่ประเทศไต้หวัน ในปี ค.ศ. 1983 และขึ้นสู่ตลาดหลักทรัพย์ในปี 2007 ปัจจุบันได้ขยายฐานการผลิต เครื่องจักรทั้งในประเทศไต้หวัน ประเทศจีนและประเทศอินเดีย มีบริษัทฯ สาขาใน ประเทศต่างๆ และมีร้านเบเกอร์รี่สำหรับผลิตและทดลองในประเทศจีนกว่า 40 ร้าน ทางบริษัทฯ ได้ทำการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศไต้หวันเพื่อผลิตและพัฒนา เครื่องจักรใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา

อุปกรณ์เบเกอรี่

Do you like it?0
Product

SM-670

November 23, 20238:05 am
Read more
Do you like it?0
Product

SM-670

November 23, 20238:04 am
Read more
Do you like it?0
bakery equipment

SM-230BS

November 23, 20238:03 am
Read more